Mbt Kisumu 43

Nov n obrann exportu sa prejavil v 2000. Rokoch. K tomuto asu sa podarilo prepracova viacero rusk a z technol ktor z v 80 tych a 90 tych rokoch. Mi […]