M84 Mbt

Poda zvy technologickej v VPK doch k r rastu miezd. V niektor odvetviach ovea prevy priemern mzdy v zodpovedaj oblastiach R. V raketovom a leteckom priemysle m by mzdy porovnaten […]